Rent

Meie rendime

Kui masina omamine ei osutu mõistlikuks siis on võimalik ka rentida. Rendi pakume välja hinnaga mis sisaldab nii hooldust kui võimalikku remonti, välja arvatud juhul kui masinat pole kasutatud sihtotstarbeliselt.

Rent jaguneb lühi ja pikaajaliseks. Lühiajalise rendi pikkuseks on sobiva masina olemasolul kuni 12 kuud. Pikaajalise rendi pikkuseks on 1 aasta kuni 5 aastat. Vajadusel rendime uue masina.

Pakume soodsat ja paindlikku renditeenust, seetõttu sõltub rendi hind alati Teie tingimustest, keskkonnast ja materjalikäsitluse eripärast. Tingimuste väljatöötamisel lähtume oma pikaajalistest kogemustest.

Meiega saad ühendust kiirelt ka läbi veebi. Leiame koos sobiva lahenduse.

KÜSI TÄPSEMALT