Kahvlite kontroll

Kontrollime tõstekahvlite seisukorda

Operaatori ülesandeks on igapäevase korrashoiu teostamine. Sinna kuulub ka tõstekahvlite kontroll. Tõstekahvlite kontrolli teostatakse visuaalselt ja mõõteriistu kasutades. ISO kahvlid ja DIN kahvlid.

Kahvli paksus ei tohi erineda esialgsest üle 10%. Kontroll teostatakse 10cm kauguselt kahvli kannast nihikkaliibriga. Kui erinevus on üle 10% siis kahvel märgistatakse küljelt punase värviga ja võetakse ekspluatatsioonist maha. Kandevõime on sellisel juhul vähenenud juba 20%.

Tõstekahvlite kontroll jäävdeformatsioonile

K max = L/66, vahetada kui K ≥ L / 33

Tõstekahvlite kontroll täisnurksusele

Tõstekahvlite kontroll nähtavatele pragudele

Sisenurga ja kinnituste kontroll. Magnetiline ja penetreeriv kontroll

Meiega saad ühendust kiirelt ka läbi veebi. Leiame koos sobiva lahenduse.

KÜSI TÄPSEMALT

Stress levels for students are often higher as they begin college. Stress can be a factor for students when they have to adjust to a brand new environment and handle complex financial matters. The use of a website that can provide aid with their studies such as do my essay helps make it easier to transition and lower the stress level.